Urząd Gminy Stromiec > Dane teleadresowe

Informacje teleadresowe

Bank Spółdzielczy Rzemiosła o/Stromiec ul. Białobrzeska  tel. (048) 619 10 15

Gminna Biblioteka Publiczna w Stromcu tel. (048) 389 53 35

Dom Pomocy Społecznej w Niedabylu tel. (048) 619 10 28

Nadleśnictwo Dobieszyn tel. (048) 619 51 39

Ośrodek Zdrowia w Dobieszynie ul. Leśna (048) 619 51 43

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Stromcu ul. Nowa 10 
tel. (048) 619 10 03

Apteka Stromiec ul. Nowa (048) 619 10 42

Remiza OSP w Stromcu tel. (048) 619 10 05


Szkoły:
PSP w Bożem tel. (048) 619 21 28
PSP w Bobrku tel. (048) 619 10 06
PSP w Dobieszynie tel. (048) 619 51 47
PSP w Podlesiu Dużym tel. (048) 619 58 06
PSP w Stromcu ul. Radomska 27 tel. (048) 619 10 45
Publiczne Gimnazjum w Stromcu ul. Radomska 27 tel. (048) 619 10 67

Urząd Pocztowy w Stromcu ul. Piaski 4 tel. (048) 619 10 99 

Komenda Powiatowa Policji w Białobrzegach (048) 613 22 71, 613 25 57

Państwowa Straż Pożarna w Białobrzegach (048) 613 22 81, 613 47 81

Pogotowie Ratunkowe w Białobrzegach (048) 613 27 09

Posterunek Energetyczny (048) 613 54 75

Urząd Pracy Białobrzegi ul. Składowa (48) 613 24 80

Urząd Skarbowy Białobrzegi ul. Reymonta (048) 613 24 01, 613 29 92

Informacja PKS w Radomiu (048) 362 36 47

Informacja PKS w Kozienicach (048) 614 24 01

Informacja PKS w Grójcu (048) 664 20 21

Informacja PKP w Radomiu (048) 362 93 11

Więcej...